Menu

Głównym organizatorem rekolekcji "Jezus na Wschodzie" jest Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

zapraszamy na naszą stronę: www.nezamosc.pl