Menu

1.

Spotkanie ma charakter rekolekcyjny; jest to uroczystość religijna, która nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

2.

Konferencje rekolekcyjne wygłosi: 
ks Krzysztof Kralka W razie ich nieobecności spotkanie odbędzie się i poprowadzą je wyznaczeni przez organizatorów goście.

3.

Rekolekcje mają charakter zamknięty i odbywają się na terenie Hali OSiR w Zamościu. Dokumentem upoważniającym do wejścia na spotkanie jest bilet - cegiełka, w cenie 50 zł, który można nabyć we wskazanych przez organizatora miejscach (Biuro Promocji i Reklamy Katolickiego Radia Zamość, sklepiki religijne w Zamościu, Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie i Lubaczowie, parafie oraz w dniu spotkania w kasach stadionu).

4.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

5.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

6.

Uczestnik naruszający porządek może zostać usunięty z Rekolekcji przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

7.

Osoby niepełnoletnie muszą uczestniczyć w Rekolekcjach pod opieką osoby pełnoletniej.

8.

Na całym terenie Rekolekcji obowiązuje zakaz spożywania używek (alkoholu, papierosów, narkotyków itp.).

9.

Na całym terenie Rekolekcji obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

10.

Na całym terenie Rekolekcji obowiązuje zakaz prowadzenia akcji reklamowych oraz agitacyjnych.

11.

W czasie Rekolekcji zabrania się nagrywania, filmowania, robienia zdjęć bez zgody organizatorów.

12.

Uczestnicy nie mogą podchodzić i zaczepiać osób głoszących oraz tłumacza.

13.

Przygotowany zostanie też sektor dla osób niepełnosprawnych (bieżnia).

14.

W sektorach obecni będą wolontariusze. Podczas Rekolekcji wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać wolontariuszom.

15.

Będzie możliwość zakupienia posiłków w przygotowanych punktach cateringowych.

16.

Na terenie wokół placu rozmieszczone będą stoiska, na których będzie można nabyć książki religijne i dewocjonalia, w tym publikacje zaproszonych gości.

17.

Regulamin może ulec zmianie.