Menu

W 2017 roku diecezja zamojsko-lubaczowska przeżywa jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Jest to - jak głęboko wierzymy - czas szczególnych łask dla wszystkich diecezjan: biskupów, kapłanów i alumnów, sióstr zakonnych i wszystkich świeckich, którzy otworzą się na ten dar. Żyjemy w niezwykłych czasach, w których Bóg z jakąś nową mocą wylewa całe morze łask, o czym pisze siostra Faustyna:

Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca (Dz. 1578).

Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła - zbawcza i uświęcająca (Dz 1777).

I my będziemy mogli doświadczyć tych łask przez posługę ojców: Enrique Cadeddu i Antonello Porqu, włoskich misjonarzy, którzy na codzień pracują z ubogimi w Brazylii. Znany reżyser Leszek Dokowicz mówi o nich, że w ich posłudze widzi Dzieje Apostolskie: znaki mocy Boga - nawrócenia, cudowne uzdrowienia, przebaczenia, odzyskanie radości i pokoju serca, odkrycie sensu życia itp. Wszystko to z prostego powodu: głoszą oni Ewangelię w mocy Ducha Świetego i otwierają słuchaczy na dar wiary i nawrócenia. Wszystko to jest zapowiedziane w Biblii:

Dam im nowe serce i włożę nowego ducha w ich wnętrza. z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak oni będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem (Ez 11, 19–20)

Oto ja ześlę na was obietnicę Mego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z Wysoka (Łk 24, 49)

W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był <dany>, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony (J 7, 37–39).

Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (Dz 1, 5)

Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8).

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Dz 4, 22a)

Także wy będziecie czynić to, co Ja czynię, i większe rzeczy jeszcze (Mt 21, 21; Mk 11, 22; Łk 17, 6).

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie (Mk 16, 17–18).

Jeśli więc chciałbyś doświadczyć mocy Boga, przeżyć wyjątkowy czas, posłuchać, co Bóg ma do powiedzenia o Twoim życiu - te rekolekcje są dla Ciebie!

W sposób szczególny chcemy podczas nich dziękować za otrzymane łaski w 25 lat istnienia diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Będzie to również okazja do przeproszenia i przebłagania za grzechy nasze, naszych diecezjan i czas otwierania się na pokutę, która jest podstawowym warunkiem dostąpienia miłosierdzia:

Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosiedziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. ... Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez glos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiajac ich samym sobie i daję im czego pragną" (Dz 1728).

Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosiedzia (tj. w Sakramencie Pokuty); tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nedzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładajaca się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone - nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale już będzie za póżno (Dz 1448).

Wiedz, ile razy przychodzisz do Mnie uniżając się i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam ogrom łask na twą duszę, a niedoskonałość twoja niknie przede Mną, a widzę tylko twą miłość i pokorę; nic nie tracisz, ale wiele zyskujesz" (Dz 1293).

Wezwanie do pokuty i nawrócenia jest jak najbardziej aktualne, zwłaszcza w kontekście Roku Fatimskiego 2016/2017. Oto fragment przesłania Anioła z Fatimy:

"Módlcie się! Módlcie się dużo! Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia". Gdy Łucja zapytała, jak mają się umartwiać, usłyszała: „Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. (…)

Mamy nadzieję, że jak najwięcej osób odpowie na to wezwanie i przybędzie na te rekolekcje. Bardzo prosimy o modlitwę, pokutę i post w intencji tego wydarzenia! Ośmielamy się prosić również o modlitwę w intencji rekolekcji dla kapłanów, które odbędą się w dniach 28-29 i 30-31 sierpnia i będą prowadzone przez naszych ojców misjonarzy! Włączmy się wszyscy w to dzieło dziękczynienia, pokutowania i wypraszania Boga w 25 lat diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi a Maryja ma nas w swojej opiece!

 ks. Piotr Spyra

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu