Menu

Jezus na Wschodzie

Jezus na Wschodzie to szczególne rekolekcje przed Zesłaniem Ducha Świętego. To czas oczekiwanie na Zesłanie Ducha Świętego na swój Kościół. Trwajmy wspólnie w modlitwie, uwielbieniu i konferencji

Rok Ducha Świętego

Zapraszajmy na rekolekcje na Hali Osir!

Zapisy

Zobacz jak zapisać się na rekolekcje! 

SŁUŻBA

Jeżeli chcesz zaangażować się w służbę podczas spotkania - skontaktuj się z Nami.

O rekolekcjach

Czas doświadczenia żywego Boga - uzdrowienia serca i ciała - pokuty i dziękczynienia 

 

Jezus Chrystus nie jest kimś dalekim, odległym i zagniewanym! On jest blisko, bliżej niż myślisz. Jeśli tylko zechcesz i Mu pozwolisz - będziesz mógł doświadczyć Jego mocy w swoim życiu. 
 
Dziś problemem wielu osób jest to, że mają całkiem sporo informacji o Bogu, ale brakuje im osobistego doświadczenia Jego obecności, bliskości i miłości! Stąd coraz więcej pojawia się rekolekcji i spotkań modlitewnych, które umożliwiają odkrycie skarbów, jakie mamy w Kościele - żywego Boga! Jeśli tego zabraknie - Twoja wiara będzie zimna, będziesz patrzył na nią jak na pobożną tradycję, a może tak się zdarzyć, że będziesz uważał, że nic Ci nie daje w życiu czy jest wręcz kulą u nogi... To właśnie dlatego tyle osób odchodzi dziś Boga i Kościoła, bo brakuje im doświadczenia Boga.To doświadczenie daje Duch Święty, którego wprawdzie otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy (w sakramentach, modlitwach, czytaniu Biblii), ale można otrzymać prezent i można go też nie rozpakować.
 
Tylko, kiedy przeżyjemy osobistą Pięćdziesiątnicę, staniemy się jak Apostołowie - staniemy się świadkami żywego Boga, otrzymamy nowe serce i zrozumiemy po co jest Bóg, Kościół i wiara. Mamy gorącą nadzieję, że właśnie to się dokona podczas rekolekcji 18 i 19 maja 2018 r. na Hali OSiR w Zamościu, dzięki czemu będziemy trwali w gorącej przyjaźni z Jezusem w Kościele, zapalając tym doświadczeniem innych!
Notebook

Służba

Nie trzeba nikogo przekonywać, że czynienie dobra sprawia nam ogromną radość. Jednak Jezus zapewnia nas, że dawanie siebie innym, służba bliźniemu jest wielki przywilejem i zaszczytem. Niesie ona z sobą błogosławieństwo Pana. Chcesz być błogosławionym przez Pana? – wejdź w Jego ślady, służ tym, do których On Cię posyła! To jest ekscytujące powołanie! Pamiętaj też o tym, co mówi Ci Jezus: „Więcej jest szczęścia w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35)

Zostań wolontariuszem Na JNW 2017

Image block

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce


Ps 119,105

Image block

Patronat medialny